langie a svetielko nadeje

Veľmi nás teší, že sme mohli darovať hlasový prekladač LANGIE, ktorý nájde svoje uplatnenie pri práci lekárov a sestier na klinike pediatrickej onkológie a hematológie SZU v Roosveltovej nemocnici v Banskej Bystrici. Práve komunikácia s detičkami a ich rodičmi, ktorí nehovoria po slovensky je veľmi problematická a častokrát nástava problém, ak nie je k dispozícii žiadny tlmočník.

Dúfame, že v rámci svojich možností tiež prispeje elektronický prekladač LANGIE lekárom pri ich každodennom boji o detské životy a zjednoduší im ich prácu. Sme radi, že sme mohli spolupracovať s občianskym združením SVETIELKO NÁDEJE a aj takýmto spôsobom prispieť k starostlivosti o tých najmenších onkologických pacientov pri ich dennodennej komunikácii.

Na snímke so zástupcom prednostu p. MUDr. Pavlom Bicianom

svetielko nadeje langie