Langie a svetielko nadeje

Veľmi nás teší, že sme mohli darovať hlasový prekladač LANGIE, ktorý nájde svoje uplatnenie v občianskom združení SVETIELKO NÁDEJE.  Toto združenie pomáha rodinám detských onkologických pacientov, ktoré sa liečia na Klinike pediatrickej onkológie a hematológie v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici.

„Naša klinika spolupracuje s viacerými  špecializovanými pracoviskami v zahraničí. V súvislosti s liečbou v zahraničí organizačná podpora zo strany SVETIALKA NÁDEJE spočíva v zabezpečení  prepravy do zahraničia, ubytovania pre rodičov, sprevádzania počas pobytu rodinných príslušníkov dieťaťa  a v úhrade nákladov za tieto služby. Práve v tejto súvislosti bude pre nich  hlasový prekladač veľmi praktickou pomôckou. Uľahčí komunikáciu rodičov v cudzom prostredí a pomôže im tu v rámci bežnej komunikácie, pretože jazyková bariéra je často dosť stresujúci problém. Ak práve nie je k dispozícii  žiadny tlmočník, bude to pre nich veľká pomôcka a verím, že ju využijú“ – vysvetlil MUDr. Pavel Bician,  primár detskej onkológie a predseda OZ SVETIELKO NÁDEJE.

Dúfame, že v rámci svojich možností prispeje elektronický prekladač LANGIE rodičom ako aj tímu Svetielka nádeje a zjednoduší im ich prácu. Sme radi, že sme mohli spolupracovať s občianskym združením SVETIELKO NÁDEJE a aj takýmto spôsobom prispieť k starostlivosti o tých najmenších onkologických pacientov.

Na snímke s p. MUDr. Pavlom Bicianom

langie a p. Pavol Bielik